Vår käre
Bo Johansson
* 16 mars 1948
har lämnat oss
i sorg och saknad.
Hajom 29 januari 2023
JAN och INGALILL
Anders och Johanna
Kristina och Jonas
Kerstin och Reino
Ulla och Reinhold
Övrig släkt och vänner
Jag drömmer jag vandrar
i skog och mark
Jag drömmer att jag åter
är frisk och stark
Väck mig inte ur
dröm så skön
Låt mig få sova,
det är min bön.
Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen den
24 februari kl. 11.00
i Hajoms kyrka.
Efter avsked i kyrkan
inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet.
Svar om deltagande till
tel. 0320-400 58 senast
tisdagen den 21 februari.
Tänk gärna på en gåva till
Hajoms Hembygdsförening,
bg. 239-6000.
Tänd ett ljus för Bo på
www.gote-anderssons.se