Vår älskade
Mor, Mormor och Farmor
MajBritt
Isaksson
* 5 juli 1933
har lämnat oss,
släkt och vänner
i sorg och saknad.
Näs, Tämta
29 januari 2023
KAROLINA och BÖRJE
GÖRAN och BIRGITTA
BARBRO och ANDERS
Barnbarnen
Klara, Axel, Isak
Anna, Erik
Mary
med familjer
Här blommade vildros 
och ängsviol
här tråddes fjärilsdansen
 i sol,
och varligt ringde i kvällen
de blåa klockor till aftonfrid,
när hängbjörksvinden drog
ljus och blid
kring byn med de 
slumrande tjällen.
Begravningsgudstjänst
torsdag 16 februari kl. 13.00
i Tämta kyrka.
Efter avsked vid graven
inbjudes till en minnesstund 
i församlingshemmet.
Svar om deltagande önskas
till tel. 033-22 57 00 eller
lenbergs.se senast 
torsdag 9 februari.
Hedra gärna Maj-Britts minne
med en gåva till 
Hjärt-Lungfonden 
tel. 0200-88 24 00 och 
tänd ett ljus på lenbergs.se