Urho
Kolehmainen
* 2 maj 1931
Vår älskade
har idag insomnat 
och lämnat oss 
släkt och vänner
 i sorg och saknad
Svaneholm 11 mars 2023
EILA och HEIKKI
JANNE och VERONICA
barnbarn 
med familjer 
Vila, vila Du kära i ro
Vänliga skuggor hölja Ditt bo
Aftonens stjärna skimrar 
så blid vila i frid!
Begravningsgudstjänst 
med de närmaste
Tänd ett ljus på lenbergs.se