Vår älskade
Barbro
Johansson
* 11 december 1939
har stilla insomnat
Borås 
† 10 november 2022
THOMAS och CARINA
Sophia och Niclas
Simon och Rebecka
Tiina och David
Barnbarnsbarn
Övrig släkt och vänner
Vi alla som känt Dig
och vet hur Du var
önskar så att Du
bland oss fanns kvar
Men nu när Du gått
dit vi alla ska gå
med glädje vi minns
allt det fina ändå
Vi minns dig med glädje
Begravningen äger rum
fredagen den 9 december kl
11:00 i Rydboholms kyrka.
Akten avslutas efter avsked.
Brämhults Begravningsbyrå
Tel. 033-20 20 44
Hedra gärna Barbros minne
med en gåva till Hjärt-
Lungfonden