Eila 
Gabrielsson
* 11 augusti 1939
Vår kära 
har stilla somnat in
Borås 
15 mars 2023
ISMO och INGELA
Isabelle
SUSANNE
Robin
Julia och Tobias
Klockorna ringa 
så sakta till ro
Mor har fått ett lugnare bo
Aftonens stjärna
 lyser så blid
Sov, lilla Mor, 
vila i frid.
Saknaden och alla ljusa
minnen delar vi med 
syskon med familjer, 
övrig släkt och vänner.
Begravningshögtid
tisdag 11 april kl.12.30 
i Uppståndelsens kapell,
Borås.
Hedra gärna minnet av Eila
genom att tända ett ljus för
henne på lenbergs.se
Vi vill framföra ett varmt tack
till all berörd personal på
Söderkullagatan 66 för er
goda vård och omsorg om
Eila och oss.