till Er alla som genom 
brev, blommor och 
minnesgåvor hedrat 
minnet av vår älskade 
Gösta Nilsson 
Tack för all omtanke. 
THORA 
Cecilia, Katarina 
Maria, Ola 
med familjer