Varmt tack
Till alla som hedrat
minnet av vår älskade
Marie 
Tack för blommor,
minnesgåvor och
omtanke om oss.
Börje och Mona
Anne med familj