Vår käre
JanErik
Joabsson
* 22 mars 1935
har lämnat oss, syskon,
övrig släkt och vänner.
i  sorg och saknad
Kristvallabrunn
 den 13 mars 2023
YVONNE
Benny och Mona
När krafterna 
ständigt domna
Och ögat sin 
glans har mist
så skönt att från 
allt få somna
och vila finna till sist
Begravningen äger rum
 i Madesjö kyrka fredag
den 14 april kl 10:30. Efter
vårt avsked i kyrkan
inbjudes till prästgården.
Svar om deltagande till 
nybrobegravningsbyra.com
eller 0481-14548 senast 12/4.
_______________________
Ett varmt tack till
hemtjänsten och
hemsjukvården 
samt kirurgen avd 7.
nybrobegravningsbyra.com