Vårt varma tack
till alla er som på olika
sätt hedrat minnet av
vår kära
Kerstin
Johansson
vid hennes
bortgång och begravning
Mats med familj
Niklas