Vår älskade 
Lars Göran 
Karlsson 
* 8 augusti 1937  
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad 
Påskallavik 
30 januari 2023 
BARBRO 
Peder och Anette 
Tomas och Monika 
med familjer 
När dina steg har 
tystnat, 
finns ändå ekot kvar. 
När dina ögon slocknat, 
vi alla minnen har. 
Vi bär dem i vårt hjärta, 
tar fram dem då och då. 
Så är du för alltid 
kvar hos oss ändå. 
Begravningen sker i 
kretsen av de närmaste. 
Tänk gärna på 
Barncancerfonden, 
gåvotelefon 020-90 20 90 
eller via minnessidan* 
Stort tack till Hemtjänsten 
i Påskallavik. 
*klassonsbegravningsbyra.se