Vårt varma tack
till er alla som på olika
sätt hedrat minnet av
vår käre
Arnold
Henningsson
vid hans bortgång 
och begravning.
Ett stort tack för allt till 
er alla i Hemtjänsten
JanErik och Björn
med familjer