Vår älskade 
Gun-Brith 
Johansson 
* 1 juni 1930  
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad 
Hagby 14 januari 2023 
Lena och P-G 
Mathias och Jessica 
Nelton, Thilo 
Jesper och Jonna 
Pelle 
Ditt hjärta som klappat 
så varmt för de Dina 
ögon som vakat och 
strålat så ömt 
Har stannat och 
slocknat 
till sorg för oss alla 
Men vad Du oss gjort 
skall aldrig bli glömt 
 
Låt oss minnas de dagar 
med glädje  
då vi var tillsammans. 
Begravningen äger rum 
inom familjen enligt  
Gun-Briths önskan. 
Tänk gärna på Njurfonden 
gåvotel 020-900 100 
Se minnessidor.fonus.se