Vår käre 
Stig Lind 
* 8 april 1944  
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad 
Ålem 18 november 2022 
Anders och Tina 
Marianne 
Släkt och vänner 
Ett strävsamt liv 
har slocknat ut 
En flitig hand 
har domnat 
Din långa arbetsdag 
är slut 
Ditt trötta huvud 
somnat 
 
Begravningen sker i 
kretsen av de närmaste. 
Tänk gärna på 
Hjärnfonden bg 901-1255. 
Gåvogivarnas namn 
lämnas till 
Klassons begravningsbyrå 
tfn 0499-446 12. 
klassonsbegravningsbyra.se