Vår älskade syster
Kristina
Ekholm
född i Boden 
10 januari 1944
har flyttat till sitt
himmelska hem 
Borgholm 
† 13 mars 2023
HansGustaf och Kristina
Miriam och Göran 
Vasti
Elisabeth
AnnCharlotte och Per
AnnSofie och Krister 
med familjer 
Släkt och vänner 
Vi känner stor saknad
Du levde för andra 
Så var ditt liv
Så många du såg
Gav hjälp och tröst
————
Allt vad ni har gjort
för en av dessa mina minsta,
det har ni också 
gjort mot mig
Matt.25:40
Begravningen äger rum
i Lorensbergskyrkan
onsdag 12 april kl. 11.00.
Efter akten inbjudes
till minnesstund.
Valfri klädsel.
Tänk gärna på
Läkarmissionen
pg.90 00 21-7.
Gåvogivarnas namn
samt svar om
deltagande meddelas
Borgholms Begr.byrå
tel. 0485-10173 senast 6/4.
www.klarahill.se/borgholm