Göte Martinsson
* 2 april 1934
har lämnat oss alla
 i sorg och saknad.
Nybro
 den 8 januari 2023
Släkt och vänner
Minnet lever 
det kan ej jordas
Det kan ej gömmas
bland stoft och grus
Nej, det skall leva
 i fågelsången
I blomsterdoft
 och i vindens sus
Vi minns dig 
med glädje !
Begravningen äger rum
 i Skogsvilan torsdag den
16 februari kl 10:30.
 Efter akten inbjudes till
en minnesstund. 
Svar om deltagande till 
nybrobegravningsbyra.com
eller 0481-14548 senast 13/2.
Tänk gärna på
Hjärnfonden
 givarservice 020-523 523.
___________________
Varmt tack till "familjen"
på Gläntan.
nybrobegravningsbyra.com