Min älskade Maka
Min kära Mor
Ulla Jonasson
* 28 april 1951
† 29 januari 2023
EVALD
Markus och Åsa
Elias  Linnea
Tack för allt gott
som Du oss givit
Din rena kärlek
till oss envar
Här har så tomt
och öde blivit
Ditt goda minne
lever kvar
Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen av de
närmaste. Tänk gärna på
Hjärt-Lungfonden
gåvotel. 0200-88 24 00.