Vår kära syster
 
 Inger
Gustavsson
* 19 mars 1942
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Värlebo 
16 november 2022
Elsa och Inge
Viola och Uno
Lennart
m. familjer
Gråt ej för att jag är
borta
gläds för att jag har
funnits 
Begravningen sker i
stillhet i kretsen av de
närmaste. Stort tack till
Mogården avd. 8a
ivarssonsbegravning.se