Vår käre
"Pigge" 
Stig Svensson
* 17 juni 1942
har lämnat oss,
släkt och vänner 
i sorg och saknad.
Kalmar 
den 25 januari 2023
Annika och Christer
Josefine och Adam
Jessica och James
Uffe och Anneli
Emelie och Jesper
Alve
Linus och Kim
Sara
Tack för vad Du givit
Tack för vad Du var
Tack för ljusa minnen
som Du lämnat kvar
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Johannes-
kyrkan fredag den 3 mars 
klockan 10.00.
En vänlig inbjudan 
till minnesstund i
Johannesgården.
Svar om deltagande till
Bergs Begravningsbyrå
telefon 0480-44 44 50 
senast den 27 februari.
Tänk gärna på 
Läkare Utan Gränser
gåvotelefon 010-199 32 00.