Vår älskade
Torgny
Pettersson
* 28 september 1937
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Mönsterås 
17 januari 2023
Mats och Anneli
Eva och Lars
Annika och Clas
Barnbarn
 med familjer
Systrar med familjer
Mor har sträckt 
ut handen
Far har fattat den,
bortom horisonten 
syns ni igen
I vårt minne lever
 Ni kvar
Begravningen äger rum
i Mönsterås skogskapell
fredag den 3/2 10.00.
Efter akten inbjuds till
minnesstund. Anmälan
om deltagande till
Ivarssons på 0499-10055
senast 31/1. 
Tänk gärna på Hjärt-
lungfonden 0200- 882400
eller via minnessidan.
Ett varmt tack till
hemtjänsten södra och
Åshaga avd Sjöhaga för
god vård och omsorg
ivarssonsbegravning.se