Vår älskade
Bo Prenler
* 1 oktober 1928
† 8 januari 2023
LAILA
Mikael och Kristina
Lena och Matts
Barnbarn
Ulla 
Emil och Anders
Maria och Ulf
Liv Jakob
Någonstans inom oss
är vi alltid tillsammans,
någonstans inom oss
kan vår kärlek aldrig fly,
o, någonstans har
alla tågen gått
och alla klockor stannat
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Birgittakyrkan
fredag 17 februari kl 13.00.
En vänlig inbjudan 
till minnesstund 
i Ulfåsasalen.
Svar om deltagande till
Bergs Begravningsbyrå
telefon 0480-44 44 50 
senast den 13 februari.
Tänk gärna på 
Läkare Utan Gränser
gåvotelefon 010-199 33 00.