IngMarie
Andersson
* 26 maj 1953
Kalmar 27 februari 2023
Släkt och vänner
Begravningen äger rum 
i Heliga Korsets kyrka
måndagen den 3 april 
kl. 10.00. Samlingen
upplöses efter akten.
klarahill.se/morbylanga