till Er alla som på olika 
sätt hedrat minnet av 
vår käre 
Rune Magnusson 
vid hans bortgång och 
begravning. 
Vivan 
Karl-Magnus och 
Mari-Anne 
Inger 
Syskonbarn