Fina 
Ingela  
Tack för tiden vi fick 
tillsammans med dig! 
Vi kommer alltid 
minnas den värme och 
glädje du spred hos oss. 
Vila i frid!  
Dina kollegor på 
Idrottsgatan