Vår älskade Mor 
Mormor Mormorsmor 
Stina Bergqvist 
* 13 augusti 1923  
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad 
Oskarshamn 
8 mars 2023 
Lena, Kerstin 
och Elisabeth 
med familjer 
Övrig släkt och vänner 
Far har räckt ut handen 
Mor har fattat den 
På den andra stranden 
Mötas de igen 
Begravningen äger rum i 
Hagadalskyrkan 
inom familjen 
Tänk gärna på 
Läkarmissionen 
PG 900021-7 el 
Cancerfonden PG 901986-0 
Se minnessida på wikholms.se