Rättelse
Ingrid Monie
Begravningen äger rum
i S:t Johannes kyrka
fredag 10 mars kl 10.00.