Vår käre 
Morfar och Svärfar
Sven Classon
* 15 november 1934
har stilla insomnat
Kalmar 
den 8 januari 2023
Nathalie
Emil
Oscar
Michael
Övrig släkt och vänner
Du kämpat 
så tåligt och länge
Ditt hjärta
 för alla haft tid
Din hjälpande hand
har nu domnat
Vi önskar Dig vila i frid
Begravningen äger rum i
S:ta Birgitta kyrka 
fredag 3 mars kl 13:00.
Efter akten skiljs vi åt.
Tänk gärna på
Cancerfonden 
gåvotelefon 010-199 10 10
___________________
Ett varmt tack till alla 
som hjälpte Sven under
hans sjukdomstid.
www.slottsallens.se