Vår älskade
Jan
Folkhammar
* 6 september 1953
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Borgholm
 14 november 2022
GUNILLA 
Charlotte
Fabian
Katarina och Peter
Alva, Olle
Kristofer, Albin och Anna
Doris
Släkt och vänner
Det finns en plats
i våra hjärtan
där minnen aldrig dör
där ljuset aldrig slocknar
där Du alltid stannar kvar
Begravningen äger rum
inom den närmaste familjen. 
Tänk gärna på Cancerfonden
gåvotel.010-1991010. 
Borgholms Begr.byrå
Tänd gärna ett ljus på
 www.klarahill.se/borgholm
Varmt tack till
distriktsköterskorna, 
onkologen, hemsjukvården,
hemtjänsten och rehab 
för omtänksam vård.