Vårt varma tack
till Er alla som på olika
sätt hedrat minnet av
vår älskade
Karl-Axel
Johansson
vid hans bortgång
och begravning
GERD
Cecilia och Kent