Vår älskade
Alf Andersson
* 12 januari 1929
har stilla insomnat 
och lämnat oss i 
sorg och saknad.
Lindsdal
 den 25 januari 2023
WIVIANN
Kerstin och Thorbjörn
Niclas och Frida
Daniel
Erik och Ebba
Vi minns dig med glädje
och tacksamhet
Begravningsgudstjänsten
äger rum i stillhet 
inom familjen.
Tänk gärna på 
Hjärt-Lungfonden 
gåvotel. 0200-88 24 00.
bergsbegravningsbyra.se