Ett varmt tack
till er alla som på olika
sätt har hedrat vår kära
Britt
Fredriksson
vid hennes bortgång 
och begravning.
Mari och Staffan
Henrik  Mattias  Anna
med familjer