Vår älskade 
Leif Petersson 
* 15 april 1938  
har hastigt lämnat oss 
i stor sorg och saknad 
Karlskrona 
16 januari 2023 
Monica och Hans 
Helene 
Susanne och Konrad 
Elly 
 
Bertil 
Övrig släkt och vänner 
Så länge skutan kan gå 
Så länge hjärtat 
kan slå 
Så länge solen den 
glittrar på böljan 
den blå 
E Taube 
Begravningen äger rum i 
Bredåkra kyrka, Kallinge 
torsdag 9 februari kl.13.00. 
Efter akten inbjudes till 
minnesstund. Svar om 
deltagande till Fonus tfn 
0455-14915, senast den 2/2. 
Tänk gärna på Läkare 
utan gränser pg 900603-2. 
Se minnessidor.fonus.se