Min älskade Make
Vår käre Pappa,
Svärfar, Morfar, Farfar
Ove Bergman
* 29 juni 1937
har stilla insomnat
i sitt hem
Mörbylånga
1 februari 2023
INGBRITT
MariAnne och Anders
Christopher, Alexandra
Sten och Monika
Viktor, Oskar
Släkt och vänner
Du möter oss
ej mer som förr
välkomnande därhemma
Vid hemmets kära dörr
där hörs ej mer
Din stämma
Din plats är tom
vid fönstrets karm
Du styrde, Du ställde
Du ville oss väl
Du älskat oss alla
av hela Din själ
Välsignat vare
Ditt minne
Begravningen äger rum i
Mörbylånga kyrka fredagen
den 3 mars kl. 13.00. Efter
akten en vänlig inbjudan
till Café Söderbönor.
Svar om deltagande till
minnesstunden meddelas
Mörbylånga Begravningsbyrå
tel. 0485-404 67 senast 27/2.
Tänk gärna på
Hjärt-Lungfonden
gåvotel. 0200-882400.
klarahill.se/morbylanga