Vår älskade
Ingegerd
Fridlund
* 14 maj 1939
har idag lämnat oss
den 13 januari 2023
Älskad - Saknad
Patrik och Anita
Ulrik
Monica och Ronny
Cecilia och Tobias
Barnbarn
Släkt och vänner
_______
Din tid är slut.
Din vilas stund är inne.
Med vördnad skall vi
minnas vad Du gav.
Din godhet lyser vackert
kring Ditt minne
och vår tacksamhet
skall dröja vid
Din grav.
Begravningen äger rum
i Heliga korsets kyrka
måndagen den 13 februari
kl. 13.00.
Efter akten inbjudes
till minnesstund.
Svar om deltagande till
Begravningsbyrån Lejonet
tel. 0702-640 774
senast den 6 februari.
Istället för blommor
tänk gärna på
Läkare Utan Gränser
tel. 010-199 33 00.
Tänd ett ljus
för Ingegerd på 
begravningsbyranlejonet.se