Vår kära
Greta
Rudolfsson
* 23 april 1934
har idag lämnat oss i
stor sorg och saknad
Hjälsmåla 
31 januari 2023
Göte och Eva
Lennart och Anneli
med familjer
Släkt och vänner
Kära lilla Mor
nu är Din strävan slut
All smärta den är borta
och Du får vila ut
För allt vi vill 
Dig tacka,
för kärlek rik och stor
För omsorg och 
all möda,
Tack kära lilla Mor.
Begravningen äger rum i
Gullabo kyrka 24/2 
kl.13.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet.
O.s.a. senast 20/2 till Södra
Möre Begr.byrå. tel. 
0768-356 354. Tänk gärna på
Cancerfonder bg. 901-9514.
Ett varmt tack till
personalen på Gullabo
Hemtjänst för fin vård
och omsorg.