Vår älskade
Kurt Malmros
* 2 mars 1947
har lämnat oss i stor
sorg och saknad.
Hagby
den 15 januari 2023
BRITTMARIE
Mikael med familj
Thomas med familj
Övrig släkt och vänner
Nu slut är smärtan
Du funnit frid
men lämnar hjärtan
som saknar dig
Begravningen äger rum i
Skogssalen fredagen den 
3 februari klockan 11.00.
Efter akten skiljs vi åt.
Valfri klädsel. Istället för
blommor tänk gärna på
Cancerfonden 
gåvotelefon 010-199 10 10.