Vår kära 
Solveig 
Hildingsson 
* 19 september 1951  
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad 
Mönsterås 5 mars 2023 
Mattias 
Christoffer 
Inger 
Eva 
Ingegerd 
Andreas 
Övrig släkt och vänner 
Slumra så tyst 
från sol och vår 
Slumra så stilla 
från smärtans tår 
Ljuv är vilan 
i ljus och frid 
Fjärran borta från 
livets strid. 
Begravningen äger rum i 
kretsen av de närmaste. 
Tänk gärna på 
Cancerfonden, gåvotelefon 
010-199 10 10. 
Se Solveigs minnessida på  
klassonsbegravningsbyra.se