Vår käre
Börje Jonsson
* 27 mars 1939
har lämnat oss i stor sorg och saknad,
men i ljust minne bevarad
Ljungbyholm den 6 mars 2023
ULLA
Pär och Bodil
Johannes Ludvig
Christina och Christian
Elin och Victor med familjer
Jonas och Helena
Isak, Axel och Alice med respektive
Släkt och vänner
Hand i hand genom livet vi vandrat
Sida vid sida vi alltid har stått
I med och motgång vi styrkte varandra
Vår kärlek från ungdomens år har bestått
Ditt goda hjärta, ditt ljusa sinne
hos oss skall leva i tacksamt minne
Begravningsgudstjänsten äger rum i Ljungby kyrka torsdag
den 6 april kl 10.00. Efter vårt avsked i kyrkan inbjudes till
minnesstund. Svar om deltagande senast den 30 mars till
Begravningsbyrå Git Åkeson tel. 072 723 40 62.
Tänk på Läkare Utan Gränser, gåvotelefon 010 199 33 00.
Tänd gärna ett ljus för Börje på gitakeson.se
Varmt tack till personalen i Hemtjänsten och LAH