Vår kära Syster
Birgitta
Persson
* 22 december 1939
† 11 januari 2023
har lämnat oss
Mona, Bosse, Inga-Britt
med familjer
Vi saknar Dig
Begravningen
sker i stillhet.