Vår vän 
My Lerman 
har lämnat oss 
Vännerna 
Falkens Scoutkår