Vår käre
Norman
Gumbricht
* 16 oktober 1933
† 7 november 2022
BIRGIT
Ulf och Bodil
Axel  Anton
Thomas
Gabriella
Begravningen äger rum i
kretsen av de närmaste.