Vår kära
Lilian Wåhlin
* 30 juni 1921
har stilla insomnat
Nybro
 den 5 mars 2023
Lars o Iréne
Bert o Maj-Gun
Vajne o Ing-Britt
Björn
Tommy o Ann
Stefan o Viveca
Raymond o Elisabeth
Mikael o Anita
Marita o Berne
med familjer
Släkt och vänner
Ditt hjärta har tystnat,
din godhet var stor
Dina flitiga händer 
har lagt sig till ro
Villig att hjälpa
 dina nära och kära
Ditt minne ska vi 
alltid med oss bära
Tack lilla mor 
för de åren som gått
Tack för den ömhet 
och omsorg vi fått
Begravningen sker inom
kretsen av de närmaste.
_____________________
Ett varmt tack till
personalen på
Strandvägen för god
 vård och omsorg.
www.nybrobegravningsbyra.com