Varmt tack
till Er alla som genom
brev, blommor, besök
och minnesgåvor
hedrat vår käre
Sten Fahlström
vid hans bortgång.
Tack också för
deltagande vid
begravning och
minnesstund.
GUNILLA
Henrik, Filip