Vår käre Bror
Ingvar Lindahl
* 26 augusti 1938
har lämnat oss
i sorg och saknad
Mörbylånga
9 januari 2023
Bernt och IngaGun
Bengt
Släkt och vänner
Stilla, så stilla Du somnat
Din smärta så tåligt Du bar
Flitiga händer har domnat
Men Ditt ljusa minne
står kvar
Begravningen äger rum i
kretsen av de närmaste.
Tänk gärna på
Strokefonden
gåvotel. 0200 88 31 31.
klarahill.se/morbylanga
Ett varmt tack
till personalen på
Rönningegården avd. Vinden
för god vård och omsorg