Vår innerligt älskade
Marianne
Johansson
* 20 april 1951
har hastigt lämnat oss,
övrig släkt och många
vänner i stor sorg
och saknad
Bläsinge
12 januari 2023
SVENERIK
Anders och Åsa
Sara
Miriam
Karin och Susanne
Julius, Axel
Gittan och Håkan
Svårt att mista,
svårt att förstå
Ett hjärta av godhet
har slutat att slå
Du ville oss alla
så innerligt väl
Du månade om oss
med hela din själ
Du lever kvar
i våra hjärtan
Begravningen äger rum i
N. Möckleby kyrka fredagen
den 10 februari kl. 10.00. Efter
akten en vänlig inbjudan till
N. Möckleby Bygdegård.
Tänk gärna på N. Möckleby
Hembygdsförening
bg. 5766-1688 eller Hjärt-
Lungfonden bg. 909-1927.
Gåvogivarnas namn om
svar om deltagande till
minnesstunden meddelas
Mörbylånga Begravningsbyrå
tel. 0485-404 67 senast 3/2.
klarahill.se/morbylanga