Vår älskade 
Börje 
Johansson 
* 21 februari 1943  
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad 
12 mars 2023 
Camilla och Johan 
Emil, Kid 
Jenna och Robert 
Ett verksamt liv 
har slocknat ut 
En flitig hand 
har domnat 
Din arbetsdag 
har nått sitt slut 
Och i Guds hand 
Du somnat 
Din kära stämma 
tystnat har 
Men vackert står 
Ditt minne kvar. 
Begravningen äger rum i 
Torslunda kyrka, 
Färjestaden 
torsdag 6 april kl.10.00. 
En vänlig inbjudan till 
minnesstund, med 
anmälan till 
Fonus 
0485-306 20 
Tänk gärna på Hjärt-
Lungfonden, gåvotelefon 
0200- 802 400 
Se minnessidor.fonus.se