Vår älskade
Anna Sabic
* 8 mars 1982
har hastigt ryckts ifrån oss
Oändligt saknad men
i ljust minne bevarad
† 24 januari 2023
JASMIN
Azur  Aldin
Lisa  Olle
Släkt och vänner
Livets timmar är korta
Slutets aning fjärran är
Att du nu är borta
För oss ofattbart är
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Heliga Korsets
kyrka fredag 3 mars kl. 13.00.
Efter avskedet i kyrkan
skiljs vi åt.
Svar om deltagande till
Bergs Begravningsbyrå
tel. 0480-44 44 50. 
Valfri klädsel.
Tänk gärna på
Barncancerfonden
plusgiro 90 20 90-0.