Till minne av
vår kära
Eva-Lisa
Fem år av sorg
och saknad
Bengt  Holm
med familj