Vår älskade
MajBritt
Johnsson
* 3 februari 1925
har lämnat oss, syster,
övrig släkt och vänner
i stor sorg och saknad.
Båldön
den 7 november 2022
Yvonne och Börje
Linda, Ulrika
med familjer
Sov i ro där
björkar susa
Sov i ro där tallar stå
Sov i ro där sol så fager
Blickar ner från
himmel blå
Far har räckt 
ut handen
Mor har fattat den
På den andra stranden
mötas de igen
Begravningen äger rum 
i Vissefjärda kyrka
fredagen den 2/12 kl. 10.30.
Efter akten inbjuds
till minnesstund
i församlingshemmet.
Svar om deltagande till
Emmaboda Begravnings-
byrå via hemsidan eller
tel. 0471-10027 senast 29/11.
Tänk gärna på 
Hjärt-Lungfonden 
tel. 0200-88 24 00 
eller Cancerstiftelsen 
i Kalmar län bg. 5305-7881.
Vårt varma tack till
personalen på Storegården
och kommunsköterskorna
för god vård och omtanke.
www.emmabodabegravningsbyra.se