Roger Friberg
1961 - 2022
Vår vän och kamrat
har lämnat oss
alldeles för tidigt.
Med stor sorg och
saknad står din plats
i vår vänkrets tom. 
Vi saknar din glädje,
upptåg och din
vänskap.
Vila nu i frid 
och evig ro.
Uffe o Susanne
Nicke o Carolin
Benny o MarieLouise
PerGunnar o Gunilla
Christian
Krille o Maja
Stefan
Bengan